LEI hledání

Je váš LEI certifikát platný?

SSTC Ltd. s.r.o.

ACTIVE

LEI: 9845008OIB7B85C24B71

ISSUED
Czech Republic, Praha, Haštalská 760/27, Staré Město, 110 00
Právní název
SSTC Ltd. s.r.o.
Registrováno v
Commercial Register (Ministry of Justice)
Obchodní rejstříkMinisterstvo spravedlnosti
Czech Republic, Czech Republic
RA000163
ID entity registračního úřadu
099 60 317
Právní příslušnost
CZ
Kategorie subjektu
GENERAL
Kód právní formy subjektu
Společnost s ručením omezeným (cs)
9HLU
Stav subjektu
ACTIVE
Datum vytvoření
2021-02-25

Adresy

Oficiální sídlo subjektu
Haštalská 760/27
Staré Město
110 00
Praha
CZ-10
CZ | Czech Republic
Adresa vedení
Haštalská 760/27
Staré Město
110 00
Praha
CZ-10
CZ | Czech Republic

Údaje o registraci

Počáteční datum registrace LEI
2022-08-04
Datum poslední aktualizace LEI
2024-06-10
Stav registrace LEI
ISSUED
Datum příštího obnovení LEI
2025-08-04
Správa LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Zdroje ověření
FULLY_CORROBORATED
Ověřeno v
Commercial Register (Ministry of Justice)
Obchodní rejstříkMinisterstvo spravedlnosti
Czech Republic, Czech Republic
RA000163
Ověřeno jako
099 60 317

Vztahy

Mateřské společnosti
NON_CONSOLIDATING (Byla zaznamenána výjimka pro přímé mateřské společnosti)
NON_CONSOLIDATING (Byla zaznamenána výjimka pro konečné mateřské společnosti)
Přímé dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o dceřiných společnostech
Konečné dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o konečných dceřiných společnostech