PRAVIDLA OCHRANY ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů

Tato ochrana osobních údajů (dále jen „ochrana soukromí“) popisuje pravidla LEI Register OÜ (dále jen „LEI Register“) pro nakládání s osobními údaji, jakož i druhy osobních údajů, které shromažďujeme a jak shromážděné osobní údaje zpracováváme. Tato ochrana soukromí může být změněna v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

1. Správce dat
LEI Register OÜ, Uus 21-2, 10111, Tallinn, Harjumaa

2. Kontaktní osoba
info@kodlei.cz

3. Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů
Shromážděné osobní údaje jsou používány společností LEI Register a podle potřeby jejími smluvními partnery. Zpracováváme pouze osobní údaje právnických osob nebo jejich zástupců (dále jen „společnosti“ nebo „osob“).
Zpracováváme osobní údaje osob, které: 1) jsou existujícími zákazníky LEI Register; 2) podali dotaz (potenciální zákazník) přes webovou stránku LEI Register www.kodlei.cz (dále jen „stránka“); 3) procházejí webovou stránku LEI Register (potenciální zákazník); 4) mají u LEI kódu kontaktní adresu dostupnou ve veřejné databázi (potenciální zákazník).

LEI Register používá shromážděné osobní údaje pro kontaktování zákazníků nebo potenciálních zákazníků, kterým tak poskytne služby. LEI Register může také použít osobní údaje pro podporu svých ekonomických aktivit a analýz, provádění obchodních analýz, zlepšení svých produktů a služeb, personalizaci obsahu a reklam.
Právním základem pro shromáždění a zpracování osobních údajů je legitimní zájem společnosti LEI Register shromažďovat a zpracovávat data pro nabízení, zlepšení a vývoj svých produktů a služeb, a také pro doručení lepších, cílených reklam.

LEI Register nebude shromážděné osobní údaje předávat neoprávněným třetím stranám. LEI Register však může předat osobní údaje třetím stranám, které poskytují smluvní službu pro LEI Register. Takové třetí strany jsou smluvně vázány používat osobní údaje pouze k poskytnutí smluvní služby. LEI Register může také předat shromážděné osobní údaje orgánům nebo jiným třetím stranám, pokud to vyžadují platné zákony.

4. Zpracované osobní údaje
Běžná data, například:
· název společnosti;
· číslo LEI kódu společnosti vlastnící kód LEI;
· e-mailovou adresu;
· zemi.

Osobní data shromažďována v souvislosti s používáním našich služeb nebo webové stránky nebo v jiné podobné situaci, například:
· data o používání služby nebo webové stránky;
· informace o používaném zařízení;
· LEI kód;
· IP adresa;
· informace o prohlížeči.

5. Obvyklé zdroje dat a cookies
Zákazník přenáší své osobní údaje sám kdykoli zakoupí produkt nebo službu od LEI Register, a také ve chvíli, kdy navštíví webovou stránku a zašle dotaz. LEI Register shromažďuje nezbytné informace o potenciálních zákaznících z veřejných databází. Kdykoli přenášíme informace pro přímé marketingové účely, zákazník uvidí údaj, že jejich osobní údaje byly obdrženy z veřejných databází.

LEI Register používá pro zlepšení zkušeností zákazníků cookies.
Používáním našich služeb dává zákazník svůj souhlas s ukládáním cookies na své zařízení. Pokud se zákazník rozhodne zakázat ukládání cookies na svých zařízeních, nemusí mít přístup k službám LEI Register nebo je nebudou moci používat.

6. Obvyklí příjemci osobních dat a přenos osobních údajů v rámci Evropské unie a do zemí v Evropském hospodářském prostoru.

LEI Register zpracovává osobní údaje v jurisdikci členských států Evropské unie, a také v zemích, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru.

7. Ochrana dat
Shromážděné osobní údaje jsou zpracovávány pečlivě a jsou drženy v důvěrnosti. K osobním datům mohou přistupovat pouze osoby, které mají na starost zpracování osobních dat.
Pro přístup do systému obsahujícím shromážděné osobní údaje (iAdmin nebo Google Drive) musí uživatelé zadat své osobní uživatelské ID a heslo.
Všechny shromážděné osobní údaje jsou chráněné před náhodným nebo nezákonným přístupem (Google Drive) a úpravami, zničením nebo jiným podobným zpracováním (backlog).

8. Práva zákazníka
Zákazníci mají právo na:
• přístup, obnovu, odstranění a opravu svých osobních údajů;
• odvolání jejich souhlasu, pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu zákazníka;
• nařídit omezení zpracování jejich osobních údajů u LEI Register;
• nařídit zastavení zpracování jejich osobních údajů.

Zákazníci mohou uplatnit všechna uvedená práva kontaktováním nás e-mailem nebo kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ v zápatí e-mailu, který od nás obdrželi.
LEI Register může zákazníka požádat o písemné upřesnění svého požadavku.

Pokud není zákazník spokojen s tím, jak LEI Register zpracovává jeho osobní údaje, má zákazník právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu, který má na starosti sledování dodržování právních předpisů týkajících se ochrany údajů.

Písemné požadavky musí být odeslány na následující adresu:
LEI Register OÜ
info@kodlei.cz

9. Zásady uchovávání dat
Shromážděné osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou nebo odůvodněnou nebo vyžadovanou platnými právními předpisy.
Osobní údaje zákazníků LEI Register a potenciálních zákazníků mohou být uchovávány po celou dobu trvání relevantního obchodního vztahu. Pokud bude obchodní vztah ukončen a osobní údaje již nejsou aktivně používány, budou údaje neaktivní. Neaktivní osobní údaje budou smazány v souladu se zásadami uchovávání dat společnosti LEI Register.