LEI hledání

Je váš LEI certifikát platný?

MGM, spol. s r.o.

ACTIVE

LEI: 315700053345AK2SU012

ISSUED
Czech Republic, Tábor, Čekanice 342, 390 02
Právní název
MGM, spol. s r.o.
Registrováno v
Commercial Register (Ministry of Justice)
Obchodní rejstříkMinisterstvo spravedlnosti
Czech Republic, Czech Republic
RA000163
ID entity registračního úřadu
13516949
Právní příslušnost
CZ
Kategorie subjektu
GENERAL
Kód právní formy subjektu
Společnost s ručením omezeným (cs)
9HLU
Stav subjektu
ACTIVE
Datum vytvoření
1991-01-14

Adresy

Oficiální sídlo subjektu
Čekanice 342
390 02
Tábor
CZ | Czech Republic
Adresa vedení
Čekanice 342
390 02
Tábor
CZ | Czech Republic

Údaje o registraci

Počáteční datum registrace LEI
2017-04-18
Datum poslední aktualizace LEI
2024-05-21
Stav registrace LEI
ISSUED
Datum příštího obnovení LEI
2025-07-01
Správa LOU
Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (Centrální depozitář cenných papírů, a.s.)
Zdroje ověření
FULLY_CORROBORATED
Ověřeno v
Commercial Register (Ministry of Justice)
Obchodní rejstříkMinisterstvo spravedlnosti
Czech Republic, Czech Republic
RA000163
Ověřeno jako
13516949

Vztahy

Mateřské společnosti
NON_CONSOLIDATING (Byla zaznamenána výjimka pro přímé mateřské společnosti)
NON_CONSOLIDATING (Byla zaznamenána výjimka pro konečné mateřské společnosti)
Přímé dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o dceřiných společnostech
Konečné dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o konečných dceřiných společnostech