LEI ČESKO - PODEJTE ŽÁDOST DO 17.00 HODIN A OBDRŽÍTE VÁŠ KÓD LEI (LEI CODE) JEŠTĚ DNES

2 min
Ověření dat
1-6h
Potvrzení LEI
2871 žádosti obdržené za posledních 7 dní   /   639 v posledních 24 hodinách
Nejnovější zákazníci
Gastroenterologická ambulance s.r.o. 984500F9CE3C9AGC8007
Gastroenterologická ambulance s.r.o. 984500F9CE3C9AGC8007
Společenství vlastníků jednotek Nová Liboc, ul. Naardenská 668, Praha 6- Liboc 984500837101B8980D71
Gastroenterologická ambulance s.r.o. 984500F9CE3C9AGC8007
Společenství vlastníků jednotek Nová Liboc, ul. Naardenská 668, Praha 6- Liboc 984500837101B8980D71
Získejte vaše kód LEI během několika hodin, nikoliv dní! Nejrychlejší a nejlevnější žádost o kód LEI v Česku.
1490Kč 1490Kč
/
1 rok 1 rok
1490 Kč / rok 1490 Kč / rok
3900Kč 3900Kč
/
3 roky 3 roky
1300 Kč / rok 1300 Kč / rok
5900Kč 5900Kč
/
5 let 5 let
1180 Kč / rok 1180 Kč / rok
Web Site

Adresa*Poznámka – první známé datum nemůže být datum po konci posledního účetního období. V tomto případě nemá společnost přímou ani konečnou mateřskou společnost, protože na finančních účtech dosud není žádná konsolidace. Zkontrolujte prosím výše „Nemám přímou/konečnou mateřskou společnost.“ nebo výjimku pro vykazování „Nekonsoliduje“, děkujeme!

*Poznámka – první známé datum nemůže být datum po konci posledního účetního období. V tomto případě nemá společnost přímou ani konečnou mateřskou společnost, protože na finančních účtech dosud není žádná konsolidace. Zkontrolujte prosím výše „Nemám přímou/konečnou mateřskou společnost.“ nebo výjimku pro vykazování „Nekonsoliduje“, děkujeme!


KÓD LEI CENÍK

Žádost o kód LEI na jeden rok
Žádost o kód LEI na tři roky
Žádost o kód LEI na tři roky

Obnovení kód LEI na jeden rok za 1490 Kč
*+ 21 % DPH / 0 % DPH, pokud jste držitelem platného čísla DPH v EU
** Faktura bude zaslána po přiřazení kód LEI


Kdo nyní potřebuje kód LEI (LEI code)?

Od 3. ledna 2018 se všechny právní subjekty, které chtějí obchodovat na evropských finančních trzích s jakýmikoli druhy cenných papírů nebo derivátů (například akcie, dluhopisy, ETF, FX forwardy, swapy, úrokové swapy atd) musí zaregistrovat pro číslo LEI.

Zjednodušeně řečeno, pokud chcete koupit nebo prodat cenné papíry prostřednictvím společnosti, pak je třeba získat LEI (LEI code)- identifikátor právnické osoby. V současné době je většina požadavků na LEI odvozena ze Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) a Nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR). Hlavním cílem těchto zákonů je zajistit větší transparentnost a stabilitu globálního finančního trhu. Všechny předpisy týkající se kódu LEI lze nalézt zde.

Žádost o kód LEI

Žádost o číslo nebo kód LEI je jednoduchý třístupňový proces.

1.Vyplňte všechny požadované kolonky v žádosti o LEI výše. Ve většině případů jsou data subjektů automaticky shromažďována z databáze Obchodního rejstříku firem.

2.Podejte svou žádost a zaplaťte kreditní kartou, pomocí portálu PayPal nebo bankovním převodem.

3.Vaše údaje budou zpracovávány a LEI bude zasláno e-mailem.

Vaše žádost bude odeslána k ověření dat, jakmile provedete platbu. V 90 % případů získáte své LEI do 1-6 hodin*

*ve všední dny


CO JE TO KÓD LEI (LEI CODE)?

LEGAL ENTITY IDENTIFIER je jednoduše řečeno

 • Kód LEI - Legal Entity Identifier - jedinečné číslo / kód pro identifikaci právního subjektu. Může být také použit jako mezinárodní IČO.
 • Jedinečný identifikační kód (LEI) pro společnosti, které obchodují s cennými papíry.
 • Každý obchod provedený na trzích se připojí k protistraně pomocí kódu LEI (LEI code).
 • Regulátoři (např. centrální banky) používají tento nástroj pro dohled na finanční trhy. Kód LEI spojuje finanční trhy, společnosti a regulátory.
 • Legal Entity Identifier je schválen zeměmi G20.
 • Údaje o právnické osobě související s LEI jsou zdarma a přístupné z databáze GLEIF.
 • Vydávání LEI je prováděno orgánem akreditovaným orgánem GLEIF - místním provozním zastoupením (LOU).
 • GLEIF - Global Legal Entity Identifier Foundation. Schválen zeměmi G20 a vytvořen Radou pro finanční stabilitu. Řízen výborem LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC)
 • Nezapomeňte, že bez LEI nelze obchodovat.

Kód LEI - co ta čísla a písmena znamenají?

Kód LEI (LEI code) je standardizován s normou ISO 17442. Skládá se z kombinace 20 čísel a písmen.

 • První čtyři číslice vždy ukazují identitu LOU, který původně vydal LEI.
 • Čísla 5 a 6 mají vždy hodnotu nula.
 • Čísla/Písmena sedm až osmnáct jsou jedinečnými identifikátory pro každý subjekt.
 • Konečná 2 čísla jsou kontrolním součtem. Ty slouží pro účely ověření.

Kód LEI - co ta čísla a písmena znamenají


Kód LEI (LEI code) spojuje tečky.

Vizí nadace Global Legal Entity Identifier Foundation je mít jedno univerzální registrační číslo pro všechny subjekty na celém světě. Jde o identifikátor pro subjekty, který by poskytoval standardizovaná a vysoce kvalitní a bezplatná referenční data pro spotřebitele.

„Jsme přesvědčeni, že v konečném důsledku by měla být jedna identita pro každý podnik. LEI přispěje k dosažení tohoto cíle.“

GLEIF


Budoucnost kód LEI a proč bych se měl registrovat již teď!

Existuje celá řada možných případů použití, kdy LEI kód může být užitečné.

 1. Legal Entity Identifier již byl přijat jako identifikátor pro velké firemní dlužníky v Indii. Více informací o užívání  Legal Entity Identifier v Indii. Je velmi pravděpodobné, že další země po celém světě budou následovat. Tento údaj Vám pomůže rozpoznat celkové finanční zdraví větších firemních dlužníků. Ve skutečnosti Evropská centrální banka již používá kód LEI (LEI code) jako jeden z identifikátorů spolu s Ana Credit reporting.
 2. Global Legal Entity identifikační číslo nebo globální firemní identifikační číslo. Tato databáze je aktuální a bezplatná pro koncového uživatele, kterému pomůže lépe pochopit, s kým budeme obchodovat. Také usnadní proces onboardingu  pro banky a poskytovatele finančních služeb.
 3. Rychlá a efektivní identifikace internetových obchodů a poskytovatelů e-commerce. Vzhledem k tomu, že e-commerce roste, LEI nám poskytne rychlý přehled o dodavateli, od nějž budeme objednávat zboží. Jedno kliknutí na kód LEI Vám poskytne veškerá firemní data.  
 4. Mnoho nových uživatelských případů se rychle vyvíjí: například site seals, LEI v SSL certifikátech, atd.

Kdo může vydávat kódy LEI?

Vydávání Legal Entity Identifier je spravováno institucí GLEIF. GLEIF je nadace, která řídí vydávání LEI kódů, ale GLEIF samotná je nevydává. Ty jsou vydávány prostřednictvím sítě státních a soukromých firem, které působí jako místní provozní jednotky. Jejich hlavním cílem je poskytovat registraci a obnovení LEI a rovněž působí jako brána pro organizace, které chtějí získat Legal Entity Identifier. Kompletní seznam místních provozních jednotek lze nalézt na webové stránce GLEIF.

Registr LEI působí ve spolupráci s několika LOU. Registr LEI je LEI registračním agentem. Naším úkolem je pomoci organizacím a veřejným subjektům získávat spolehlivé informace o Legal Entity Identifier a řídit komunikaci mezi LOU a subjekty, které si přejí zažádat o kód LEI (LEI code). Ověřujeme údaje poskytnuté z veřejně dostupných databází, jako jsou národní Obchodní rejstřík, atd Kompletní seznam obchodních a jiných rejstříků lze nalézt v  Seznamu registračních úřadů GLEIF. Zjistěte více o Registračních agentech.


ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Kód LEI neboli identifikační kód právnické osoby je globální 20 místný alfanumerický kód pro identifikaci právnických osob. Každý kód LEI je jedinečný: Je přidělen každému právnímu subjektu jen jednou a nesmí být přiřazen žádnému jinému subjektu. Kód LEI je výhradní identifikátor, jelikož každé právnické osobě může být vydán pouze jeden kód LEI.

 

Kód LEI nenahrazuje národní kód společnosti.

Kód LEI (LEI code) spojuje právnický subjekt s jeho klíčovými referenčními informacemi (jméno, umístění atd.). Kód LEI umožňuje identifikaci právnických osob účastnících se globálních finančních trhů za různými kontrolními účely.

 

Kódy LEI se již například využívají v rámci nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) pro identifikaci protistran u transakcí s mimoburzovními deriváty. Dne 1. listopadu 2017 bylo při uplatňování prováděcího nařízení (EU) č. 2017/105 zavedeno povinné používání kódů LEI pro hlášení všech derivátových transakcí.

 

Od 1. ledna 2017 jsou pro zkvalitnění přístupu k regulačním informacím všichni emitenti povinni mít kód LEI.  

Od 3. ledna 2018 se kódy LEI využívají při vykazování transakcí s cennými papíry poskytovateli investičních služeb dozorovým orgánům k identifikaci zákazníků, kteří jsou právnickými osobami. Tato transakční hlášení jsou využívána k identifikaci a k vyšetřování zneužívání trhu, jakož i k monitorování transakcí a činností poskytovatelů investičních služeb na trzích s cennými papíry. Formát hlášení je stanoven prováděcím nařízením Evropské komise.

Od 3. ledna 2018 je pro právnické osoby povinností mít kód LEI, pokud provádějí transakce buď na burze (regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém atd.) nebo mimo burzu v souvislosti s cennými papíry přijatými k obchodování nebo obchodovanými na burze, nebo pro které byla podána žádost na přijetí k obchodování, jakož i cenné papíry, u nichž je podkladem cenný papír obchodovaný na burze nebo index či koš složený z cenných papírů obchodovaných na burze.

Poskytovatelé investičních služeb musí od zákazníků, kteří jsou právnickými osobami, vyžadovat poskytnutí veškerých informací, které jsou nezbytné pro předložení informací o transakcích dozorovým orgánům. Tyto informace obsahují i kódy LEI.

Pokud zákazník, který je právnickou osobou, neposkytne poskytovateli investičních služeb potřebné informace pro ohlášení transakce s cennými papíry, včetně kódu LEI, nebude poskytovatel služeb schopen splnit svou zákonnou ohlašovací povinnost. Poskytovatel investičních služeb může tudíž následně odmítnout poskytnutí služby.

 

Žádosti o přidělení kódů LEI (LEI code) mohou být předkládány oprávněným operátorům LEI. Kódy LEI jsou vydávány lokálními operátory, tzv. LOU. Při podávání žádosti o přidělení kódu LEI Vám mohou pomoci oficiální a neoficiální registrační subjekty.

Banky a poskytovatelé investičních služeb ověřují platnost kódů LEI z databáze GLEIF. Vzhledem k tomu, že služba GLEIF provádí aktualizaci databáze jednou denně, bude kód LEI, který Vám byl vydán, uveden v databázi následující den od 14:00 SELČ. Pokud byl například Váš kód LEI vydán dnes, bude zveřejněn v globální databázi zítra od 14:00 SELČ.

 

Platnost a informace týkající se kódu LEI lze zkontrolovat na webových stránkách zastřešující organizace na www.gleif.org . Platnost svého kódu LEI můžete zkontrolovat také pomocí našeho vyhledávacího pole.

 

GLEIF je mezinárodní organizace, která je zodpovědná za fungování systému kódů LEI a za monitorování vydavatelů kódů LEI. Sídlo společnosti GLEIF se nachází v Basileji ve Švýcarsku. Webové stránky GLEIF naleznete na adrese www.gleif.org

LOU je subjekt lokálního operátora - organizace, která byla oprávněna společností GLEIF vydávat kódy LEI. Lokální operátoři LOU úzce spolupracují s registračními subjekty, které pomáhají organizacím žádat o LEI kódy. Seznam LOU naleznete zde.

Registrační subjekt je společnost nebo organizace, která poskytuje pomoc s žádostí o LEI kódy. Podrobný přehled organizací pro registraci naleznete zde.

Registr LEI je LEI registrační subjekt.

Kódy LEI jsou univerzální kódy a nejsou vázány na konkrétní zemi nebo stát. Každý subjekt LOU má svůj vlastní identifikátor, který je obsažen v prvních čtyřech číslech kódu LEI. Kódy LEI (LEI code) jsou platné po celém světě bez ohledu na konkrétní subjekt LOU, který kód vydal.

Obnovení kódu LEI je nezbytné proto, aby bylo zajištěno, že jsou veškeré informace o společnosti spojené s kódem LEI aktuální. Ke snížení administrativní zátěže společností a organizací umožňuje registr LEI platit obnovu kódu na několik let dopředu. V tomto případě registr LEI převezme kontrolu nad ověřováním informací potřebných k obnovení kódu LEI pro určené časové období. Aktualizace informací se provádějí na základě oficiálních údajů v registru.

Registr LEI obvykle vydá Váš kód LEI ​​během 1-6 hodin od okamžiku platby za přihlášení. (pokud byla obdržena platba a společnost neprodleně předloží jakékoliv dodatečné potřebné dokumenty).

Ano, systém LEI je založen na principu zpřístupnění informací veřejnosti. Údaje o společnosti vztažené k LEI (název, identifikační číslo , adresa, adresa hlavní kanceláře, stát registrace atd.) jsou přístupné všem prostřednictvím webových stránek GLEIF.

Kódy LEI jsou vydávány za poplatek a pro obnovení kódu je rovněž nutné zaplatit roční poplatek za údržbu. Ceník registru LEI je k dispozici zde.

Aby dodavatelé investičních služeb splnili svou ohlašovací povinnost, potřebují, aby jejich zákazníci, kteří jsou právnickými osobami, měli platný kód LEI. Před provedením jakékoliv transakce s cennými papíry ověřují poskytovatelé investičních služeb existenci platného kódu LEI.

LEI:
Datum příštího obnovení LEI:
Váš kód LEI aktuálně spravuje [current_lou]. Mějte na paměti, že obnovit vaše LEI můžeme pouze ve chvíli, kdy je pod naší správou. Pro obnovu LEI musíme nejdříve převést vaše číslo LEI k našemu partnerovi LOU, RapidLEI. RapidLEI je GLEIF akreditovaným emitentem LEI. Pro převod LEI použijte formulář převodu, následně vám můžeme pomoci s obnovením.
Váš kód LEI aktuálně spravuje [current_lou]. Chystáte se převést své LEI pod správu registru LEI. Pro dokončení procesu potřebujeme převést vaše číslo LEI k našemu partnerovi LOU, RapidLEI. RapidLEI je GLEIF akreditovaným emitentem LEI. Níže zvolte běžný převod (LEI nebude obnoveno) nebo převod s obnovením LEI.

Jaký je rozdíl mezi přenosem LEI a obnovou LEI?Obnova LEI je každoroční aktualizace registračních údajů týkajících se právnické osoby v databázi GLEIF. Údaje vztahující se k subjektu musí být aktualizovány nejméně jednou za rok.

Převod LEI je pohyb kódu LEI z jednoho poskytovatele služeb na jiného. LEI je přenositelné, čímž je zajištěno, že má klient na výběr mezi poskytovateli služeb. V případě, že klient není spokojen s poplatky, službami nebo kvalitou údajů, může převést své LEI k jinému vydavateli LEI (LOU). Při procesu převodu se číslo LEI nemění. Jedná se o back-end proces, který není viditelný koncovým zákazníkům. Všechny kódy LEI jsou platné v každé jurisdikci. Poskytovatelé investičních služeb nemohou rozlišovat čísla LEI podle LOU.

Registr LEI nabízí službu přenosu s obnovou LEI za účelem zajištění nejvyšší úrovně přesnosti dat.
Pro pokračování v obnově potřebujeme nejdříve přenést vaše LEI, pro pokračování převodu vašeho LEI použijte formulář převodu.
"Vážený zákazníku, Vaše číslo LEI je aktuálně spravováno s naším partnerem LOU RapidLEI, ale není pod naší správou jako registračního zástupce. Vážíme si vašeho zájmu o naše služby, ale bohužel nemůžeme aktuálně vašemu subjektu pomoci. Pro obnovení vašeho LEI kontaktujte přímo RapidLEI na support@rapidlei.com nebo navštivte jejich partnerskou stránku, kde naleznete místního zástupce. Děkujeme za pochopení! Tým podpory registrace LEI
Vážený zákazníku, V současné době s námi máte platnou smlouvu na kód LEI [lei]. Tato smlouva je platná do [paid_until]. To znamená, že se o každoroční obnovení LEI postaráme až do [paid_until]. Zde si můžete zkontrolovat své údaje o LEI: [leicert_link] Pokud potřebujete aktualizovat své údaje o LEI nebo máte nějaké dotazy, kontaktujte nás prosím na [site_email].
Souhlasíte s převodem a obnovou LEI ve stejné žádosti?
Chystáte se dokončit žádost o převod LEI. Před konečným potvrzením se musíme ujistit, že jste si záměrně vybrali převod LEI bez obnovy. Přejete si přesto obnovit vaše LEI spolu s převodem?