CO JE LEI KÓD (LEI CODE)?

Stručný popis kódu LEI kód

● LEI kód – Identifikační číslo právnické osoby.
● Jedinečný identifikační kód pro entity, které jsou obchodovány na finančních trzích (akcie, dluhopisy, futures, devizové obchody atd.)
● Každý uzavřený obchod na trzích je spojen s protistranou s kódem LEI.
● LEI kód používají regulátoři při dohledu nad trhem.
● Kód LEI propojuje finanční trhy, společnosti a regulátory.
● Přidělení kódu LEI provádějí lokální operátoři (LOU) podle pravidel stanovených organizací Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
● GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation.
● ŽÁDNÉ LEI, ŽÁDNÝ OBCHOD.

Obnovení kódu LEI

LEI kód vyžaduje obnovení k výročnímu datu. To znamená, že LEI kód vydaný 2.1.2018 musí být obnoven před 2.1.2019. Pokud tento termín nedodržíte, váš LEI kód bude neaktivní do doby, než jej obnovíte. Proces obnovení je nutný, aby údaje v registru Global LEI Pool byla platné a aktuální. Registr LEI nabízí obnovení kódu LEI na 1, 3 nebo 5 let.
Ať již zvolíte jakékoliv období, dostanete od Registru LEI upozornění jeden měsíc před termínem.
V případě, že zvolíte periodu obnovení kódu LEI delší než jeden rok, registr LEI přebírá odpovědnost za kontrolu údajů před obnovením a každoročním obnovením platnosti kódu LEI. Naším cílem je uchovávat vaše údaje aktualizované.

 

Struktura kódu LEI

Kód LEI (LEI code) je stanoven ISO certifikátem 17442. Kód je kombinací 20 číslic a písmen.

 1. LOU ID
 2. 0.0.
 3. Identifikátor entity
 4. ID ověření
 • 1. až 4. číslice identifikují lokálního operátora, který vydal kód LEI (LEI code).
 • 5. a 6. číslice je vždy 0.
 • Číslice/písmena 7 až 18 jsou jedinečné pro každou entitu.
 • 19. a 20. číslice slouží pro ověření.

Podle normy každý kód LEI obsahuje minimálně následující informace:

 • Oficiální název právnické osoby tak, jak je registrován v místním rejstříku.
 • Registrované sídlo právnické osoby.
 • Země, ve které je právnická osoba registrována
 • Kódy pro vyjádření názvů zemí a jejich další členění.
 • Datum prvního přidělení kódu LEI; datum poslední aktualizace údajů LEI; pokud lze použít, i datum konce platnosti.

 

Struktura kódu LEI

LEI kód spojuje všechny body!

Vize organizace Global Legal Entity Identifier Foundation je mít jedno univerzální registrační číslo pro všechny entity na světě. Identifikátor, který umožní přístup ke standardizovaným a vysoce kvalitním údajům.

„Věříme, že v každém obchodu musí vystupovat jedna entita. Kód LEI pomáhá dosáhnout tohoto cíle.“

GLEIF - Global Legal Entity Identifier Foundation.

Kdo může přidělit LEI kód (LEI code)?

Přidělování kódů LEI řídí organizace GLEIF. GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) je organizace, která řídí přidělování kódů LEI. Organizace GLIEF sama nevydává kódy LEI, které jsou vydávány sítí veřejných a soukromých společností, které fungují jako lokální operátoři (LOU). Jejich náplní činnosti je provádět registraci a obnovu kódů LEI a fungovat jako vstup pro organizace, které chtějí získat kód LEI. Seznam místních operátorů LOU naleznete zde.

Registr LEI není místní operátor LOU. Registr LEI funguje jako Agent registrace. Naší úlohou je pomáhat společnostem a státním orgánům získávat spolehlivé informace o držitelích kódu LEI a řídit komunikaci mezi místními operátory LOU a entitami, které chtějí získat kód LEI (LEI code). Ověřujeme údaje dostupné z veřejných služeb. Jako jsou Obchodní rejstřík atd. Více informací o registračních agentech naleznete zde.