PODMÍNKY

Podmínky

1. Pokud chcete požádat o kód LEI, vyplňte formulář žádosti, odešlete údaje a zaplaťte za službu kreditní kartou nebo přes systém Paypal.
2. Odesláním formuláře žadatel(ka) vyjadřuje souhlas s podmínkami Registru LEI. Žadatel dává Registru LEI všechna práva pro vyžádání kódu LEI jménem klienta. Žadatel potvrzuje, že je oprávněn požádat o LEI jménem právnické osoby.
3. Registr LEI začne s procesem registrace LEI krátce poté, kdy klient provede platbu.
4. Kód LEI bude vydán co nejdříve po provedení platby. Ve většině případů je kód LEI vydán do 24 hodin. Někdy to ale může trvat celý týden.
5. Pokud klient poskytl nedostatečné údaje, Registr LEI bude klienta kontaktovat na poskytnuté e-mailové adrese nebo telefonem.
6. Obchod bude považován za dokončený poté, co byly předány údaje a provedena platba.
7. Registr LEI má právo odmítnout žádost. V případě odmítnutí vrátí Registr LEI klientovi celou částku.
8. Rohodné právo
Tato smlouva a jakýkoli spor nebo nárok (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) vyplývajících z nebo v souvislosti s ní nebo jejího předmětu či složení se řídí a vykládají v souladu s právem Anglie a Walesu.
9. Jurisdikce
Každá strana neodvolatelně souhlasí s tím, že soudy v Anglii a Walesu budou mít výhradní pravomoc k urovnání jakéhokoli sporu nebo nároku (včetně mimosmluvních sporů či nároků) vyplývajících z nebo v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím předmětem či složením.

Ceny a platební podmínky:

1. Platné ceny jsou uvedeny na stránce Ceník.
2. Registr LEI nebude vyžadovat od zákazníka platbu za správu kódu LEI. Zákazníci budou platit pouze za žádost o kód LEI a obnovení kódu LEI.
3. Přijímáme platby kreditní kartou a systémem Paypal.
4. Přijímáme platby v měně EURO.