LEI hledání

Je váš LEI certifikát platný?

Elekt Labs s.r.o.

ACTIVE

LEI: 3157003XCR8GMS5F9Z56

ISSUED
Czech Republic, Velký Týnec, Chaloupky 158, 783 72
Právní název
Elekt Labs s.r.o.
Registrováno v
Commercial Register (Ministry of Justice)
Obchodní rejstříkMinisterstvo spravedlnosti
Czech Republic, Czech Republic
RA000163
ID entity registračního úřadu
26825040
Právní příslušnost
CZ
Kategorie subjektu
GENERAL
Kód právní formy subjektu
Společnost s ručením omezeným (cs)
9HLU
Stav subjektu
ACTIVE
Datum vytvoření
2004-01-14

Adresy

Oficiální sídlo subjektu
Chaloupky 158
783 72
Velký Týnec
CZ-71
CZ | Czech Republic
Adresa vedení
Elekt Labs s.r.o.
Zápotočí 539
783 72
Velký Týnec
CZ-71
CZ | Czech Republic

Údaje o registraci

Počáteční datum registrace LEI
2022-06-23
Datum poslední aktualizace LEI
2024-05-23
Stav registrace LEI
ISSUED
Datum příštího obnovení LEI
2025-06-24
Správa LOU
Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (Centrální depozitář cenných papírů, a.s.)
Zdroje ověření
FULLY_CORROBORATED
Ověřeno v
Commercial Register (Ministry of Justice)
Obchodní rejstříkMinisterstvo spravedlnosti
Czech Republic, Czech Republic
RA000163
Ověřeno jako
26825040

Vztahy

Mateřské společnosti
NON_CONSOLIDATING (Byla zaznamenána výjimka pro přímé mateřské společnosti)
NON_CONSOLIDATING (Byla zaznamenána výjimka pro konečné mateřské společnosti)
Přímé dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o dceřiných společnostech
Konečné dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o konečných dceřiných společnostech