LEI hledání

Je váš LEI certifikát platný?

Leima Equity One a.s.

ACTIVE

LEI: 315700JKCX77742X1S71

ISSUED
Czech Republic, Praha, Opletalova 1284/37, 110 00
Právní název
Leima Equity One a.s.
Registrováno v
Commercial Register (Ministry of Justice)
Obchodní rejstříkMinisterstvo spravedlnosti
Czech Republic, Czech Republic
RA000163
ID entity registračního úřadu
17198232
Právní příslušnost
CZ
Kategorie subjektu
GENERAL
Kód právní formy subjektu
Akciová společnost (cs)
6CQN
Stav subjektu
ACTIVE
Datum vytvoření
2022-05-31

Adresy

Oficiální sídlo subjektu
Opletalova 1284/37
110 00
Praha
CZ-10
CZ | Czech Republic
Adresa vedení
Opletalova 1284/37
110 00
Praha
CZ-10
CZ | Czech Republic

Údaje o registraci

Počáteční datum registrace LEI
2022-07-11
Datum poslední aktualizace LEI
2023-06-05
Stav registrace LEI
ISSUED
Datum příštího obnovení LEI
2024-07-11
Správa LOU
Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (Centrální depozitář cenných papírů, a.s.)
Zdroje ověření
FULLY_CORROBORATED
Ověřeno v
Commercial Register (Ministry of Justice)
Obchodní rejstříkMinisterstvo spravedlnosti
Czech Republic, Czech Republic
RA000163
Ověřeno jako
17198232

Vztahy

Mateřské společnosti
NON_CONSOLIDATING (Byla zaznamenána výjimka pro přímé mateřské společnosti)
NON_CONSOLIDATING (Byla zaznamenána výjimka pro konečné mateřské společnosti)
Přímé dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o dceřiných společnostech
Konečné dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o konečných dceřiných společnostech