LEI hledání

Je váš LEI certifikát platný?

ČSOB pro penzi účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

ACTIVE

LEI: 315700YTV3BOCEYNSU82

ISSUED
Czech Republic, Praha 5, Radlická 333/150, 150 00
Právní název
ČSOB pro penzi účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB
Registrováno v
Register of Economic Entities (Ministry of Finance)
Registr ekonomických subjektůMinisterstvo financi
Czech Republic, Czech Republic
RA000168
ID entity registračního úřadu
75161478
Právní příslušnost
CZ
Kategorie subjektu
FUND
Kód právní formy subjektu
Podílový, penzijní fond (cs)
SNWJ
Stav subjektu
ACTIVE
Datum vytvoření
2019-08-28

Adresy

Oficiální sídlo subjektu
Radlická 333/150
150 00
Praha 5
CZ | Czech Republic
Adresa vedení
c/o ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB
Radlická 333/150
150 57
Praha 5
CZ | Czech Republic

Údaje o registraci

Počáteční datum registrace LEI
2020-07-07
Datum poslední aktualizace LEI
2023-06-06
Stav registrace LEI
ISSUED
Datum příštího obnovení LEI
2024-07-08
Správa LOU
Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (Centrální depozitář cenných papírů, a.s.)
Zdroje ověření
FULLY_CORROBORATED
Ověřeno v
Regulated institutions and registered financial market entities lists (Czech National Bank (CNB))
Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhuČeská národní banka (ČNB)
Czech Republic, Czech Republic
RA000856
Ověřeno jako
75161478

Vztahy

Mateřské společnosti
NON_CONSOLIDATING (Byla zaznamenána výjimka pro přímé mateřské společnosti)
NON_CONSOLIDATING (Byla zaznamenána výjimka pro konečné mateřské společnosti)
Přímé dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o dceřiných společnostech
Konečné dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o konečných dceřiných společnostech