LEI hledání

Je váš LEI certifikát platný?

Caravan Express s.r.o.

ACTIVE

LEI: 98450059DEE53F65A777

ISSUED
Czech Republic, Kladno, Čs. armády 3212, 272 01
Právní název
Caravan Express s.r.o.
Registrováno v
Commercial Register (Ministry of Justice)
Obchodní rejstříkMinisterstvo spravedlnosti
Czech Republic, Czech Republic
RA000163
ID entity registračního úřadu
248 31 964
Právní příslušnost
CZ
Kategorie subjektu
GENERAL
Kód právní formy subjektu
Společnost s ručením omezeným (cs)
9HLU
Stav subjektu
ACTIVE
Datum vytvoření
2011-04-18

Adresy

Oficiální sídlo subjektu
Čs. armády 3212
272 01
Kladno
CZ-20
CZ | Czech Republic
Adresa vedení
Čs. armády 3212
272 01
Kladno
CZ-20
CZ | Czech Republic

Údaje o registraci

Počáteční datum registrace LEI
2022-06-30
Datum poslední aktualizace LEI
2024-05-06
Stav registrace LEI
ISSUED
Datum příštího obnovení LEI
2025-06-30
Správa LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Zdroje ověření
FULLY_CORROBORATED
Ověřeno v
Commercial Register (Ministry of Justice)
Obchodní rejstříkMinisterstvo spravedlnosti
Czech Republic, Czech Republic
RA000163
Ověřeno jako
248 31 964

Vztahy

Mateřské společnosti
NON_CONSOLIDATING (Byla zaznamenána výjimka pro přímé mateřské společnosti)
NON_CONSOLIDATING (Byla zaznamenána výjimka pro konečné mateřské společnosti)
Přímé dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o dceřiných společnostech
Konečné dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o konečných dceřiných společnostech