LEI hledání

Je váš LEI certifikát platný?

Leima Equity a.s.

ACTIVE

LEI: 3157004OKNJWUZC9LE74

ISSUED
Czech Republic, Praha, Opletalova 1284/37, 110 00
Právní název
Leima Equity a.s.
Registrováno v
Commercial Register (Ministry of Justice)
Obchodní rejstříkMinisterstvo spravedlnosti
Czech Republic, Czech Republic
RA000163
ID entity registračního úřadu
14355833
Právní příslušnost
CZ
Kategorie subjektu
GENERAL
Kód právní formy subjektu
Akciová společnost (cs)
6CQN
Stav subjektu
ACTIVE
Datum vytvoření
2022-03-17

Adresy

Oficiální sídlo subjektu
Opletalova 1284/37
110 00
Praha
CZ-10
CZ | Czech Republic
Adresa vedení
Opletalova 1284/37
110 00
Praha
CZ-10
CZ | Czech Republic

Údaje o registraci

Počáteční datum registrace LEI
2022-07-11
Datum poslední aktualizace LEI
2024-07-10
Stav registrace LEI
ISSUED
Datum příštího obnovení LEI
2025-07-11
Správa LOU
Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (Centrální depozitář cenných papírů, a.s.)
Zdroje ověření
FULLY_CORROBORATED
Ověřeno v
Commercial Register (Ministry of Justice)
Obchodní rejstříkMinisterstvo spravedlnosti
Czech Republic, Czech Republic
RA000163
Ověřeno jako
14355833

Vztahy

Mateřské společnosti
Minezit SE (Direct Parent)
Minezit SE (Ultimate Parent)
Přímé dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o dceřiných společnostech
Konečné dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o konečných dceřiných společnostech