LEI hledání

Je váš LEI certifikát platný?

CSGM a.s.

ACTIVE

LEI: 3157007B1O27GFMD6034

ISSUED
Czech Republic, Praha, U Rustonky 714/1, 186 00
Právní název
CSGM a.s.
Registrováno v
Commercial Register (Ministry of Justice)
Obchodní rejstříkMinisterstvo spravedlnosti
Czech Republic, Czech Republic
RA000163
ID entity registračního úřadu
01384694
Právní příslušnost
CZ
Kategorie subjektu
GENERAL
Kód právní formy subjektu
Akciová společnost (cs)
6CQN
Stav subjektu
ACTIVE
Datum vytvoření
2013-02-11

Adresy

Oficiální sídlo subjektu
U Rustonky 714/1
186 00
Praha
CZ-10
CZ | Czech Republic
Adresa vedení
Pernerova 691/42
186 00
Praha
CZ-10
CZ | Czech Republic

Údaje o registraci

Počáteční datum registrace LEI
2023-05-31
Datum poslední aktualizace LEI
2024-06-15
Stav registrace LEI
ISSUED
Datum příštího obnovení LEI
2025-06-02
Správa LOU
Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (Centrální depozitář cenných papírů, a.s.)
Zdroje ověření
FULLY_CORROBORATED
Ověřeno v
Commercial Register (Ministry of Justice)
Obchodní rejstříkMinisterstvo spravedlnosti
Czech Republic, Czech Republic
RA000163
Ověřeno jako
01384694

Vztahy

Mateřské společnosti
CZECHOSLOVAK GROUP a.s. (Direct Parent)
CSG FIN a.s. (Ultimate Parent)
Přímé dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o dceřiných společnostech
Konečné dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o konečných dceřiných společnostech