LEI hledání

Je váš LEI certifikát platný?

Kongregace sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté (slezské), Česko-Slovenská provincie

ACTIVE

LEI: 315700XVM0D5LF4G7L67

ISSUED
Czech Republic, Bohumín, Na Koutě 425, 73581
Právní název
Kongregace sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté (slezské), Česko-Slovenská provincie
Registrováno v
Register of Economic Entities (Ministry of Finance)
Registr ekonomických subjektůMinisterstvo financi
Czech Republic, Czech Republic
RA000168
ID entity registračního úřadu
00390305
Právní příslušnost
CZ
Kategorie subjektu
GENERAL
Kód právní formy subjektu
Evidované církevní právnické osoby (cs)
JCAD
Stav subjektu
ACTIVE
Datum vytvoření
1990-09-08

Adresy

Oficiální sídlo subjektu
Na Koutě 425
73581
Bohumín
CZ-80
CZ | Czech Republic
Adresa vedení
Na Koutě 425
73581
Bohumín
CZ-80
CZ | Czech Republic

Údaje o registraci

Počáteční datum registrace LEI
2019-09-11
Datum poslední aktualizace LEI
2024-07-09
Stav registrace LEI
ISSUED
Datum příštího obnovení LEI
2025-07-15
Automatické obnovení do
2029-07-15
Správa LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Zdroje ověření
FULLY_CORROBORATED
Ověřeno v
Register of Economic Entities (Ministry of Finance)
Registr ekonomických subjektůMinisterstvo financi
Czech Republic, Czech Republic
RA000168
Ověřeno jako
00390305

Vztahy

Mateřské společnosti
NON_CONSOLIDATING (Byla zaznamenána výjimka pro přímé mateřské společnosti)
NON_CONSOLIDATING (Byla zaznamenána výjimka pro konečné mateřské společnosti)
Přímé dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o dceřiných společnostech
Konečné dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o konečných dceřiných společnostech