LEI hledání

Je váš LEI certifikát platný?

ZNOJMODENT s.r.o.

ACTIVE

LEI: 98450036BEAA5PY06J11

ISSUED
Czech Republic, Znojmo, Fejfalíkova 2515/4, 669 02
Právní název
ZNOJMODENT s.r.o.
Registrováno v
Commercial Register (Ministry of Justice)
Obchodní rejstříkMinisterstvo spravedlnosti
Czech Republic, Czech Republic
RA000163
ID entity registračního úřadu
293 68 766
Právní příslušnost
CZ
Kategorie subjektu
GENERAL
Kód právní formy subjektu
Společnost s ručením omezeným (cs)
9HLU
Stav subjektu
ACTIVE
Datum vytvoření
2012-08-30

Adresy

Oficiální sídlo subjektu
Fejfalíkova 2515/4
669 02
Znojmo
CZ-64
CZ | Czech Republic
Adresa vedení
Fejfalíkova 2515/4
669 02
Znojmo
CZ-64
CZ | Czech Republic

Údaje o registraci

Počáteční datum registrace LEI
2022-08-05
Datum poslední aktualizace LEI
2024-06-06
Stav registrace LEI
ISSUED
Datum příštího obnovení LEI
2025-08-05
Správa LOU
Ubisecure Oy (RapidLEI)
Zdroje ověření
FULLY_CORROBORATED
Ověřeno v
Commercial Register (Ministry of Justice)
Obchodní rejstříkMinisterstvo spravedlnosti
Czech Republic, Czech Republic
RA000163
Ověřeno jako
293 68 766

Vztahy

Mateřské společnosti
NON_CONSOLIDATING (Byla zaznamenána výjimka pro přímé mateřské společnosti)
NON_CONSOLIDATING (Byla zaznamenána výjimka pro konečné mateřské společnosti)
Přímé dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o dceřiných společnostech
Konečné dceřiné společnosti
Nejsou k dispozici žádné údaje o konečných dceřiných společnostech