ŽÁDOST O ČÍSLO LEI

Naším cílem je, aby byl proces číslo LEI registrace rychlý, jednoduchý a efektivní.

Získejte vaše kód LEI během několika hodin, nikoliv dní! Nejrychlejší a nejlevnější žádost o kód LEI v Česku.
1490Kč 1590Kč
/
1 rok 1 rok
1490 Kč / rok 1590 Kč / rok
3900Kč 3990Kč
/
3 roky 3 roky
1300 Kč / rok 1330 Kč / rok
5900Kč 5995Kč
/
5 let 5 let
1180 Kč / rok 1199 Kč / rok
E-post

Adresa*Poznámka – pokud je datum počátku vztahu mezi mateřskou společností a dceřinou společností po konci účetního období, vraťte se k otázce „Vydává mateřská společnost konsolidovanou účetní závěrku / výroční zprávu?“ a jako odpověď označte „Ne“.

*Poznámka – pokud je datum počátku vztahu mezi mateřskou společností a dceřinou společností po konci účetního období, vraťte se k otázce „Vydává mateřská společnost konsolidovanou účetní závěrku / výroční zprávu?“ a jako odpověď označte „Ne“.


Žádost o číslo LEI.

Naším cílem je, aby byl proces číslo LEI registrace rychlý, jednoduchý a efektivní. Chcete-li požádat o číslo LEI, následujte prosím tento proces o třech krocích.

 1. Vyplňte prázdné kolonky v žádosti o číslo LEI.  

Ve většině případů jsou údaje o společnosti automaticky shromážděny z Obchodní rejstřík. Pokud subjekt není registrován, ale přesto potřebuje kód LEI, požádáme vás o předložení dalších dokumentů.

 1. Podejte žádost a zaplaťte kreditní kartou nebo z účtu PayPal.
 2. Vaše údaje budou zaslány k ověření dat a číslo LEI Vám bude zaslán e-mailem.

Pokud jsou předložené údaje nesprávné nebo nelze subjekt identifikovat z veřejných databází, budeme Vás kontaktovat za účelem ověření informací.


Co se stane v případě, že není právnická osoba zaregistrována?

Většina společností nebo subjektů je registrována u jednoho nebo více registračních úřadů. Registrační úřad může být oficiálním registrem společností, jako je Obchodní rejstřík

Pokud není subjekt zaregistrován, ale přesto potřebuje LEI, nahrajte prosím dokument při podávání žádosti. Může to být svěřenský list, registrace na finančním úřadě nebo smlouva.


Mohu požádat o číslo LEI, i když nejsem právní zástupce společnosti?

Ano, můžete zažádat o číslo LEI, i když nejste právním zástupcem společnosti. Nicméně Vás budeme kontaktovat, abyste podepsali plnou moc od právního zástupce společnosti. Poskytneme Vám plnou moc prostřednictvím e-mailu a můžete buďto naskenovat podepsanou kopii, nebo ji vyfotit mobilním telefonem.


Mohu požádat o číslo LEI pro společnosti se sídlem v jiné zemi?

Ano, můžete požádat o číslo LEI pro společnost z jiné země. Vyplňte prosím žádost tak, jak je společnost registrována v lokálním registru firem. Poté budeme moci dokončit proces ověření z příslušného registru.


Moje firma je vlastněna jinou společností - co a kdy musím nahlásit?

Podle pravidel GLEIF mají právnické osoby právo na poskytnutí informací o mateřské a konečné mateřské společnosti. Skutečnost, že jedna společnost vlastní část nebo všechny akcie jiné společnosti, není důvodem, aby byla mateřskou společností.

Mateřská společnost musí být uvedena pouze tehdy, jestliže:

 1. Mateřská společnost vlastní VÍCE NEŽ 50 % dceřiné společnosti.
 2. A mateřská společnost konsoliduje finanční výsledky ve své výroční zprávě.

Je-li dceřiná společnost ve vlastnictví mateřské společnosti, ale mateřská společnost nekonsoliduje tyto výsledky, pak se v souladu s podmínkami GLEIF nejedná o vztah mateřská/dceřiná společnost.


Jaké informace musím poskytnout, pokud je právnická osoba vlastněna jinou společností a roční účetní závěrky jsou konsolidovány?

 1. Jméno a adresa mateřské společnosti
 2. První známý termín vztahu
 3. Účetní období (z poslední konsolidované výroční zprávy)
 4. Doklad o konsolidaci. V současné době je jediným přesný důkazem konsolidace poslední konsolidovaná výroční zpráva mateřské společnosti.

Co když nebudu moci poskytnout tyto informace?

V případě, že právní subjekt nemá žádné vztahy nebo je nemůže nahlásit, když žádá o číslo LEI, bude nutné uvést jeden z následujících důvodů:

- Fyzické osoby: Podle používané definice neexistuje žádná mateřská společnost, protože je subjekt ovládán fyzickou osobou nebo osobami bez jakékoliv zprostředkující právnické osoby, která splňuje definici účetní konsolidující mateřské společnosti.

- Bez konsolidace: Podle používané definice neexistuje žádná mateřská společnost, neboť je subjekt řízen právnickou osobou, která nepodléhá sestavování konsolidované účetní závěrky.

- Neznámá osoba: Neexistuje žádná mateřská společnost podle používané definice nadace Legal Entity Identifier Foundation, protože není známa žádná osoba, která subjekt kontroluje (například diverzifikované akcionářství).

- Neveřejné: Pro všechny níže uvedené případy použití:

 • Právní překážky: Překážky v právních a správních předpisech jurisdikcí brání poskytování nebo zveřejňování těchto informací. Subjekt nemůže zveřejnit mateřskou společnost v globální databázi LEI kódů.
 • Nebyl získán souhlas: Souhlas mateřské společnosti byl nutný v rámci platného právního rámce a mateřská společnost nesouhlasila nebo není možné se s ní spojit.
 • Právní závazky: Právní závazky (jiné než zákony a předpisy jurisdikcí), jako jsou například články, které upravují právní subjekt nebo smlouvy, které brání poskytování nebo zveřejňování těchto informací.
 • Nelze vyloučit újmu: Dceřiná společnost se snažila poradit se mateřskou společností o hlášení ohledně hlášení informací o mateřské společnosti, ale nemohla potvrdit absenci škod způsobem, který by mohl vhodně předejít riziku odpovědnosti za dceřinou společnost.
 • Poškození při zveřejnění: Zveřejnění těchto informací by bylo škodlivé pro právnické osoby nebo příslušnou mateřskou společnost. Toto ustanovení bude zahrnovat obecně přijímané důvody ze strany veřejných orgánů za podobných okolností na základě prohlášení subjektu.

Jaký je rozdíl mezi dceřinou a mateřskou společností?

Mateřská společnost - první známá mateřská společnost, která konsoliduje finanční účty dceřiné entity.

Konečná mateřská společnost - Konečný konsolidační partner pro dceřinou i mateřskou společnost.

Příklad:

 1. Společnost Registr LEI zažádá o číslo LEI.
 2. Společnost Registr LEI je ve vlastnictví společnosti Legal Entity Identifier LTD (>50%) a konsoliduje výsledky společnosti Registr LEI.
 3. Společnost Legal Entity Identifier LTD je vlastněna LEI Code LTD (> 50%) a LEI Code LTD (> 50%) je ve vlastnictví Ultimate LEI Code Holding Ltd.

Dceřiná společnost - Registr LEI

Přímá mateřská společnost - Legal Entity Identifier LTD

Konečná mateřská společnost - společnost Ultimate LEI Code Parent Holding LTD


Jaké údaje budou zahrnuty do záznamů čísla LEI?

Údaje LEI se skládají ze 2 úrovní.

Údaje ÚROVNĚ 1 čísla LEI: obecné informace o právnické osobě. Odpověď na otázku: kdo je kdo?

 • Právní název
 • Alternativní nebo předchozí názvy subjektu
 • Kde byla společnost zapsána
 • Identifikační číslo subjektu v registru
 • Jurisdikce
 • Právní forma
 • Status (aktivní, neaktivní, sloučená, rozpuštěná)
 • Adresy (sídlo a ústředí)

Údaje o registraci LEI:

 • Datum registrace
 • Poslední aktualizace - kdy byla data LEI naposled aktualizována?
 • Status - Vydáno - Vypršela platnost - Neaktivní - Anulováno - Nevyřízené archivování
 • Příští datum obnovení - pokud musí být údaje LEI znovu obnoveny, aby LEI zůstalo aktivní
 • Vydavatel LEI - LOU, který je současně správcem tohoto LEI

Více informací o údajích o Legal Entity Identifier úrovně 1


Data ÚROVNĚ 2 čísla LEI: Kdo je vlastníkem koho?

Informace o vztazích mateřské - dceřiné - konečné mateřské společnosti. Obsahuje také výjimky, pokud nejsou hlášeny údaje úrovně 2.

Více informací o ÚDAJÍCH čísla LEI ÚROVNĚ 2. 

LEI:
Datum příštího obnovení LEI:
Kód LEI v současné době spravuje [current_lou]. Můžete jej však převést na našeho partnera Ubisecure Oy (RapidLEI).
Platnost LEI vypršela a je třeba provést každoroční obnovení s procesem převodu.
Váš kód LEI aktuálně spravuje [current_lou]. Chystáte se převést své LEI pod správu registru LEI. Pro dokončení procesu potřebujeme převést vaše číslo LEI k našemu partnerovi LOU, RapidLEI. RapidLEI je GLEIF akreditovaným emitentem LEI. Níže zvolte běžný převod (LEI nebude obnoveno) nebo převod s obnovením LEI.

Jaký je rozdíl mezi přenosem LEI a obnovou LEI?Obnova LEI je každoroční aktualizace registračních údajů týkajících se právnické osoby v databázi GLEIF. Údaje vztahující se k subjektu musí být aktualizovány nejméně jednou za rok.

Převod LEI je pohyb kódu LEI z jednoho poskytovatele služeb na jiného. LEI je přenositelné, čímž je zajištěno, že má klient na výběr mezi poskytovateli služeb. V případě, že klient není spokojen s poplatky, službami nebo kvalitou údajů, může převést své LEI k jinému vydavateli LEI (LOU). Při procesu převodu se číslo LEI nemění. Jedná se o back-end proces, který není viditelný koncovým zákazníkům. Všechny kódy LEI jsou platné v každé jurisdikci. Poskytovatelé investičních služeb nemohou rozlišovat čísla LEI podle LOU.

Registr LEI nabízí službu přenosu s obnovou LEI za účelem zajištění nejvyšší úrovně přesnosti dat.
Pro pokračování v obnově potřebujeme nejdříve přenést vaše LEI, pro pokračování převodu vašeho LEI použijte formulář převodu.
"Vážený zákazníku, Vaše číslo LEI je aktuálně spravováno s naším partnerem LOU RapidLEI, ale není pod naší správou jako registračního zástupce. Vážíme si vašeho zájmu o naše služby, ale bohužel nemůžeme aktuálně vašemu subjektu pomoci. Pro obnovení vašeho LEI kontaktujte přímo RapidLEI na [email protected] nebo navštivte jejich partnerskou stránku, kde naleznete místního zástupce. Děkujeme za pochopení! Tým podpory registrace LEI
Vážený zákazníku, V současné době s námi máte platnou smlouvu na kód LEI [lei]. Tato smlouva je platná do [paid_until]. To znamená, že se o každoroční obnovení LEI postaráme až do [paid_until]. Zde si můžete zkontrolovat své údaje o LEI: [leicert_link] Pokud potřebujete aktualizovat své údaje o LEI nebo máte nějaké dotazy, kontaktujte nás prosím na [site_email].
Souhlasíte s převodem a obnovou LEI ve stejné žádosti?
Chystáte se dokončit žádost o převod LEI. Před konečným potvrzením se musíme ujistit, že jste si záměrně vybrali převod LEI bez obnovy. Přejete si přesto obnovit vaše LEI spolu s převodem?